Platforma AI-on-demand – europejskie wsparcie

Komisja Europejska sfinansowała konsorcjum w celu opracowania kolejnego etapu strategicznie ważnej europejskiej infrastruktury sztucznej inteligencji – platformy AI-on-demand (AIOD).

W ramach programu Horyzont Europa (Sztuczna inteligencja i robotyka) 9 mln EUR otrzymał projekt AI4Europe. Koordynatorem jest Irish University College Cork (UCC). Przedsięwzięcie ma przede wszystkim na celu rozwój platformy AI-on-demand. W związku ze swoim złożonym charakterem projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum. Poza koordynatorem zaangażowanych jest dodatkowo 23 partnerów z 14 innych krajów. Są wśród nich podmioty m.in. z: Belgii, Francji, Finlandii, Niemiec, Grecji, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii.

AI-on-Demand, ale o co chodzi?

Platforma AI-on-Demand jest podstawowym elementem strategii Komisji dotyczącej sztucznej inteligencji. Celem jest uczynienie Europy światowym liderem w dziedzinie AI zorientowanej na człowieka.

Cele projektu i platformy

Celem AI na żądanie jest rozwój europejskiej społeczności AI przy jednoczesnej promocji wartości europejskich. Platforma służy jako katalizator wspierający innowacje oparte na SI, czego wynikiem są nowe produkty, usługi i rozwiązania. Mają one przynosić wielowymiarowe korzyści dla europejskiego przemysłu, handlu i społeczeństwa. Sieciowanie społeczności ma rozwiązać problem fragmentacji europejskiego krajobrazu sztucznej inteligencji. Ponadto ma ułatwiać transfer technologii z badań do biznesu. Inicjatorem platformy w 2019 roku była Komisja Europejska. Rozwój platformy w nadchodzących latach nastąpi poprzez kolejne inwestycje. Ich wynikiem będą nowe usługi i narzędzia dostępne za pośrednictwem platformy

Kontynuacja i synergia

AI4Europe wykorzystuje efekty przedsięwzięcia AI4EU. Oprócz tego bazuje na nieustannie rozwijającym się ekosystemie projektów finansowanych ze środków europejskich związanych ze AI. Wyposażenie platformy w niezbędny sprzęt umożliwia oferowanie interoperacyjne usług. Oprócz tego w ramach zasobów udostępniane są dane i narzędzia z kilku powiązanych społeczności. Co więcej platforma zapewnia rozwiązania podnoszące wydajność badań, odtwarzalność i współpracę. AI4Europe wspiera mechanizmy wymiany danych między środowiskiem akademickim a przemysłem. Założeniem jest, iż dotrze ona do nowej generacji naukowców, innowatorów i przedsiębiorstw w całej Europie i będzie z nimi współpracować.

Plany

Komisja planuje inwestować 1 mld euro rocznie w sztuczną inteligencję. Celem jest realizacja inwestycji w wysokości 20 mld euro w ciągu dekady cyfrowej. Aby go osiągnąć nastąpi mobilizacja dodatkowych inwestycji z sektora prywatnego i państw członkowskich.

SI na naszym podwórku

Również i w otoczeniu IoT North Poland Hub SI jest tematem, który budzi żywe zainteresowanie zarówno partnerów technologicznych, jak użytkowników. Wspomnieć tu należy chociażby o firmie AITechnika, która rozwija wykorzystanie SI w rolnictwie, hodowli, czy medycynie. Obszarem SI zainteresowany jest także Samorząd Województwa, który realizuje projekt cyfryzacji sektora medycznego w Kujawsko-Pomorskiem.

Inne w tej kategorii

Giełda kooperacyjna w ramach IoT SWC Barcelona 2023
Giełda kooperacyjna w ramach IoT SWC Barcelona 2023

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprasza na giełdę kooperacyjną  w ramach targów IOT Solutions World Congress 2023 w Barcelonie. Giełda kooperacyjna w ramach IoT SWC Barcelona 2023, to jedno z...

.eu Web Awards 2022 .eu Web Awards 2022
.eu Web Awards 2022

Europejscy innowatorzy online zabłyśli w konkursie .eu Web Awards 2022 17 listopada w Mechelen w Belgii odbyła finał konkursu European Registry for Internet Domains’ (EURid) .eu Web Awards 2022. Wśród laureatów z całej Europy znalazły...

Transformacja cyfrowa za 4,5 mld Transformacja cyfrowa za 4,5 mld
Transformacja cyfrowa za 4,5 mld

Komisja przyjęła dziś główny program prac programu Horyzont Europa na lata 2023–24, w ramach którego przeznaczono 4,5 mld euro na transformację cyfrową. Transformacja cyfrowa Europy w latach 2023-2024 w ramach programu Horyzont Europa będzie realizowana...

Digital Europe dla cyfrowej odporności Digital Europe dla cyfrowej odporności
Digital Europe dla cyfrowej odporności

Komisja Europejska ogłosiła kolejne konkursy w ramach programu Digital Europe. Tym razem ich tematyka jest skoncentrowana na projektach, których celem jest wspieranie cyfrowej odporności (ang. cyber resilience). Łączny budżet konkursów w ramach naboru Cybersecurity and...