Platforma AI-on-demand – europejskie wsparcie

Komisja Europejska sfinansowała konsorcjum w celu opracowania kolejnego etapu strategicznie ważnej europejskiej infrastruktury sztucznej inteligencji – platformy AI-on-demand (AIOD).

W ramach programu Horyzont Europa (Sztuczna inteligencja i robotyka) 9 mln EUR otrzymał projekt AI4Europe. Koordynatorem jest Irish University College Cork (UCC). Przedsięwzięcie ma przede wszystkim na celu rozwój platformy AI-on-demand. W związku ze swoim złożonym charakterem projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum. Poza koordynatorem zaangażowanych jest dodatkowo 23 partnerów z 14 innych krajów. Są wśród nich podmioty m.in. z: Belgii, Francji, Finlandii, Niemiec, Grecji, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii.

AI-on-Demand, ale o co chodzi?

Platforma AI-on-Demand jest podstawowym elementem strategii Komisji dotyczącej sztucznej inteligencji. Celem jest uczynienie Europy światowym liderem w dziedzinie AI zorientowanej na człowieka.

Cele projektu i platformy

Celem AI na żądanie jest rozwój europejskiej społeczności AI przy jednoczesnej promocji wartości europejskich. Platforma służy jako katalizator wspierający innowacje oparte na SI, czego wynikiem są nowe produkty, usługi i rozwiązania. Mają one przynosić wielowymiarowe korzyści dla europejskiego przemysłu, handlu i społeczeństwa. Sieciowanie społeczności ma rozwiązać problem fragmentacji europejskiego krajobrazu sztucznej inteligencji. Ponadto ma ułatwiać transfer technologii z badań do biznesu. Inicjatorem platformy w 2019 roku była Komisja Europejska. Rozwój platformy w nadchodzących latach nastąpi poprzez kolejne inwestycje. Ich wynikiem będą nowe usługi i narzędzia dostępne za pośrednictwem platformy

Kontynuacja i synergia

AI4Europe wykorzystuje efekty przedsięwzięcia AI4EU. Oprócz tego bazuje na nieustannie rozwijającym się ekosystemie projektów finansowanych ze środków europejskich związanych ze AI. Wyposażenie platformy w niezbędny sprzęt umożliwia oferowanie interoperacyjne usług. Oprócz tego w ramach zasobów udostępniane są dane i narzędzia z kilku powiązanych społeczności. Co więcej platforma zapewnia rozwiązania podnoszące wydajność badań, odtwarzalność i współpracę. AI4Europe wspiera mechanizmy wymiany danych między środowiskiem akademickim a przemysłem. Założeniem jest, iż dotrze ona do nowej generacji naukowców, innowatorów i przedsiębiorstw w całej Europie i będzie z nimi współpracować.

Plany

Komisja planuje inwestować 1 mld euro rocznie w sztuczną inteligencję. Celem jest realizacja inwestycji w wysokości 20 mld euro w ciągu dekady cyfrowej. Aby go osiągnąć nastąpi mobilizacja dodatkowych inwestycji z sektora prywatnego i państw członkowskich.

SI na naszym podwórku

Również i w otoczeniu IoT North Poland Hub SI jest tematem, który budzi żywe zainteresowanie zarówno partnerów technologicznych, jak użytkowników. Wspomnieć tu należy chociażby o firmie AITechnika, która rozwija wykorzystanie SI w rolnictwie, hodowli, czy medycynie. Obszarem SI zainteresowany jest także Samorząd Województwa, który realizuje projekt cyfryzacji sektora medycznego w Kujawsko-Pomorskiem.

Inne w tej kategorii

Local Robots Day, 20 kwietnia 2023
Local Robots Day, 20 kwietnia 2023

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa i Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają w dniu 20 kwietnia na kolejną edycję Local Robots Day. Local Robots Day, to kolejne wydarzenie promujące robotyzację procesów produkcyjnych organizowane w ramach...

1,3 mld euro z Programu Cyfrowa Europa na transformację i bezpieczeństwo w latach 2023-2024
1,3 mld euro z Programu Cyfrowa Europa na transformację i bezpieczeństwo w latach 2023-2024

Europa Cyfrowa to pierwszy program, którego celem jest jest zbliżanie cyfrowych technologii do społeczeństwa i biznesu. Dzięki całkowitemu budżetowi w wysokości 7 mld euro w latach 2021-2027 zapewni przyspieszenie transformacji cyfrowej w wymiarze społecznym i...

B-Resilient – zrównoważony rozwój i cyfryzacja w sektorze rolno-spożywczym
B-Resilient – zrównoważony rozwój i cyfryzacja w sektorze rolno-spożywczym

Projekt B-Resilient odblokuje rozwój innowacyjnych łańcuchów wartości rolno-spożywczych pochodzenia biologicznego. W ramach B-Resilient zaplanowano pakiet działań wspierających MŚP z sektora przetwórstwa żywności w zakresie zwiększenia odporności. Ma to nastąpić dzięki optymalnemu wykorzystaniu biomasy i odpowiednim...

AI – najlepsze praktyki i możliwości finansowania
AI – najlepsze praktyki i możliwości finansowania

W imieniu Acctio Catalonia Trade and Investment mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w sesji Best Practices in AI & Funding Opportunities, która umożliwi przegląd międzynarodowuych najlepszych rozwiązań w zakresie AI, które zostały już wdrożone...