30 listopada

09:30

Sztuczna Inteligencja w medycynie

Zdrowie powszechnie umieszczane jest na szczycie hierarchii wartości. Troska o jego zachowanie lub odzyskanie stała się szczególnie widoczna, gdy świat zaczął mierzyć się z pandemią Sars-Cov-2. Nowe zagrożenie w znaczący sposób wpłynęło na dynamiczny rozwój innowacji w sektorze medycznym, w tym na coraz szczersze wykorzystanie sztucznej inteligencji. O możliwościach zastosowania tej technologii i regionalnym wkładzie w jej rozwój będzie można usłyszeć więcej w trakcie konferencji „Sztuczna inteligencja w medycynie” organizowanej przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 30 listopada 2021 r. w Toruniu.

Cyfryzacja sektora medycznego w regionie kujawsko-pomorskim nie jest zjawiskiem nowym. Już od wielu lat Samorząd Województwa korzystając ze środków unijnych i własnych realizuje kolejne przedsięwzięcia mające na celu usprawnienie sektora opieki zdrowotnej przez cyfryzację. Wymienić tu można chociażby takie projekty jak „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, moduł e-zdrowie czy „Kujawsko-Pomorską Telemedycynę”.

Nieustannie poszukiwane są nowe sposoby usprawnienia działania regionalnej służby zdrowia poprzez jej ucyfrowienie. Jednym z nich jest projekt „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej- I etap”, który ma wpłynąć na podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiska, które pozwolą na wprowadzenie specjalistycznych e-usług w ochronie zdrowia, co poprawi skuteczność opieki medycznej, zapewni łatwiejszy i szybszy dostęp do świadczeń, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. O realizacji I etapu powyższego projektu opowie w trakcie konferencji „Sztuczna inteligencja w medycynie” przedstawiciel Departamentu Cyfryzacji UM WK-P oraz jeden z partnerów projektu, czyli Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Uwaga uczestników konferencji będzie przede wszystkim skierowana na przewodnie zagadnienie czyli sztuczną inteligencję. Ciągle wydaje się ona być pieśnią przyszłości i niejednokrotnie jest zaliczana do kategorii science-fiction. Wbrew tym mniemaniom technologie wykorzystujące SI już dzisiaj coraz częściej usprawniają procedury medyczne. Co więcej region kujawsko-pomorski może pochwalić się szeregiem firm i zespołów badawczych, które pracują nad wprowadzaniem na rynek rozwiązań mających szansę zrewolucjonizować wkrótce medycynę. Na konferencji przedstawione zostaną przez firmę TORUN Technologies możliwości wspomagania przez sztuczną inteligencję respiratoterapii, a przedstawiciele Deep Sence opowiedzą o wykorzystaniu tej technologii w automatycznej analizie obrazów medycznych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym obszarze ochrony zdrowia, jest także aktywnie promowane m.in. przez regionalny hub innowacji cyfrowych, czyli IoT North Poland Hub.

W trakcie wydarzenia nie zabraknie także ogólnego odniesienia się do kierunków rozwoju zastosowań sztucznej inteligencji i wykorzystaniu w medycynie innych rozwiązań, takich jak rozszerzona rzeczywistość, inteligentne czujniki i roboty. Z aktualnymi trendami uczestnicy zostaną zapoznani przez przedstawicieli AI Technika oraz RSQ Technologies.

Na zakończenie uczestnicy konferencji zostaną zapoznani przez przedstawiciela AI4Belgium z przykładami wykorzystania SI w medycynie w Belgii. Konferencja „Sztuczna inteligencja w medycynie” odbędzie się w trybie hybrydowym. Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego serdecznie zaprasza osoby zainteresowane do udziału w konferencji. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na stronie Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza lub wybierając link dostępny pod przyciskiem „Rejestracja”.

PROGRAM

kolejne wydarzenia

Innowacyjne rozwiązania w edukacji Innowacyjne rozwiązania w edukacji
Innowacyjne rozwiązania w edukacji