Kalendarz wydarzeń

2021

Wrzesień

Regionalne Forum Innowacji w ramach Forum Inteligentnego Rozwoju – 28 września 2021 r. Regionalne Forum Innowacji w ramach Forum Inteligentnego Rozwoju – 28 września 2021 r.
Regionalne Forum Innowacji w ramach Forum Inteligentnego Rozwoju – 28 września 2021 r.
Formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego