O nas

Nasze działania są odpowiedzią na wyzwania przedsiębiorców w zakresie digitalizacji ich działalności

IoT North Poland Hub znajduje się w Toruńskim Parku Technologicznym (TPT) zarządzanym przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167.

IoT North Poland Hub jest nieformalnym konsorcjum podmiotów, który w perspektywie czasowej może przybrać bardziej ustrukturyzowaną formę z naczelną rolą Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Za działania komunikacyjno-promocyjne wewnątrz konsorcjum IoTNP odpowiada TPT. Park komunikuje się z Partnerami poprzez systematyczne mailingi oraz specjalnie stworzone grupy w mediach społecznościowych.

Koncentracja rynkowa opiera się na kliencie subregionalnym zwłaszcza z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Bezpośrednie działania IoT North Poland Hub opierają się na finansowaniu zadań przez TPT oraz wkładzie osobowym/rzeczowym/finansowym przedkładanym przez Partnerów konsorcjum.

Grupą docelową huba IoT North Poland są małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne.

Projekt współfinansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego