I4MS

I4MS, to europejska inicjatywa wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy typu mid-caps o profilu produkcyjnym w powszechnym wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w ich działalności biznesowej. W ramach I4MS MŚP mogą ubiegać się o wsparcie technologiczne i finansowe na przeprowadzanie eksperymentów, które pozwolą im testować innowacje cyfrowe w swojej działalności w drodze otwartych naborów.

ICT Innovation for Manufacturing SMEs

Europejski sektor produkcyjny obejmuje około 2,1 mln przedsiębiorstw generujących 31 mln miejsc pracy i reprezentujących około 15% PKB UE. 59% wszystkich przedsiębiorstw w sektorze to MŚP. Biorąc pod uwagę, że łącznie firmy te generują około 45% całkowitej wartości dodanej produkcji, są ważnym filarem europejskiej gospodarki. Aby Europa pozostała konkurencyjna na arenie międzynarodowej, jej firmy muszą mieć możliwość korzystania z możliwości cyfrowych.

Aktualna faza działalności inicjatywy I4MS 4 ma na celu przyspieszenie absorpcji technologii cyfrowych w procesach w całej Europie skoncentrowanych na rozszerzeniu transformacyjnego wpływu na przedsiębiorstwa, regiony i sektory oraz wspieraniu spersonalizowanej i opłacalnej produkcji na małą skalę opartej na bezpiecznych technologiach cyfrowych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony i skorzystania z oferty I4MS