Usługi

IoT North Poland HuB świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych digitalizacją swojej działalności. Nieustannie pracujemy nad zestawem inicjatyw, które realizujemy przy współpracy z partnerami huba.

IMP3rove Digital Innovation Quotient

usługa, która również ma na celu wsparcie przedsiębiorcy w zakresie poprawy zarządzania innowacjami. Koncentruje się ona jednak na szeroko pojętej innowacji cyfrowej, w tym automatyzacji.

Zakres usługi:

I etap: autoocena powiązana z personalizowanym benchmarkingiem – Odbywa się za pomocą specjalnie przygotowanego formularza i polega na zebraniu informacji poprzez wypełnienie kwestionariusza dotyczącego procesów zarządzania innowacjami cyfrowymi w przedsiębiorstwie. W oparciu o wygenerowany raport możliwe jest dokonanie porównania z innymi firmami działającymi w podobnym sektorze, co badane przedsiębiorstwo.

II etap: doradztwo – na podstawie raportu konsultant we współpracy z przedsiębiorcą dokonuje analizy stanu faktycznego, przygotowuje rekomendacje dotyczące wdrożenia rozwiązań usprawniających zarządzanie innowacjami cyfrowymi w przedsiębiorstwie i opracowuje plan działania w oparciu o te rekomendacje.

III etap: wdrożenie – firma ma możliwość skorzystania z usług konsultanta IoT North Poland Hub w celu wdrożenia rekomendowanych w ramach II etapu działań w zakresie właściwym dla jego kompetencji. Po zakończeniu implementacji konsultant oraz firma udzielają wzajemnej informacji zwrotnej, która ma na celu ocenę efektywności usługi doradczej. Ponadto, po dziewięciu miesiącach od zakończenia realizacji usługi doradczej, badana firma dokona oceny zmiany swojego zarządzania innowacjami.


Analizy modeli biznesowych

Business Model Canvas (BMC)

Utrzymanie lub poprawienie pozycji na rynku wymaga od przedsiębiorców ciągłej czujności na zmiany zachodzące w otoczeniu. Reagując na zmiany warto spojrzeć szerzej na zależności w funkcjonowaniu kluczowych elementów w firmie. BMC pomaga takie zależności znaleźć.

Oferowana usługa formułowania modelu biznesowego dedykowana jest firmom, które zbierają informacje, kreatywnie analizują swoją działalność oraz szukają nowych sposobów na funkcjonowanie w biznesie.

Zakres usługi:

  • Opracowanie modelu biznesowego to warsztat dla firm przygotowujących się do wdrożenia nowych rozwiązań, planujących ekspansję na nowe rynki lub stających przed koniecznością zmian organizacyjnych;
  • Wypracowany podczas warsztatów model pozwoli odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób organizacja tworzy i dostarcza wartość swoim klientom; jak kształtuje relacje pomiędzy uczestnikami rynku; jak definiuje źródła przychodów, a także czym są niezbędne zasoby firmy itp.;
  • W warsztacie biorą udział trenerzy EEN oraz pracownicy i kadra zarządzająca Klienta;
  • Spotkanie odbywa się w siedzibie Klienta lub w Toruńskim Parku Technologicznym.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Metoda może być z jednakowym powodzeniem stosowana do analizy już istniejących modeli biznesowych, jak i działań planowanych w przyszłości;
  • W sposób jasny systematyzuje najważniejsze informacje o firmie i jej usługach oraz pozwala łatwo nanosić poprawki w trakcie korzystania, a wypracowany model może służyć firmie przez długi czas;
  • Warsztat pozwala precyzyjnie przygotować się do planowanych zmian i zaplanować najbardziej optymalny sposób ich wdrażania.

Lean Canvas (LC)

Analiza opracowana na podstawie Business Model Canvas dla osób planujących założenie działalności gospodarczej, jak i dla firm zmierzających zdywersyfikować swoją działalność. Umożliwia w krótkim czasie przygotowanie gotowego do testowania modelu biznesowego.

Celem usługi jest pozbycie się nadmiarowości i skupienie się na najważniejszych elementach tworzonego biznesu. Ważny jest także tu aspekt wsparcia komunikacji, dający możliwość opisania projektu w kilka minut (ważna umiejętność podczas rozmów biznesowych).

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Wsparcie w rozmowach z potencjalnymi inwestorami;
  • Łatwiejsza komunikacja z parterami;
  • Prosta strukturalizacja pomysłu, który łatwo ogarnąć jednym spojrzeniem.

Ponadto…

Organizujemy wydarzenia gospodarcze (konferencje, szkolenia, spotkania informacyjne) o tematyce przemysłu 4.0, a także podejmujemy się przygotowania warsztatów dla startupów, podczas których tworzone są nowe produkty i modele biznesowe (Startup Weekend, Hackatons).

Jeśli uważasz, że nasze działania mogą przyczynić się do rozwoju Twojej firmy skontaktuj się z nami przez formularz:

Projekt współfinansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego