One-stop-shop

Jesteśmy punktem kompleksowej obsługi, który pomaga firmom stać się bardziej konkurencyjnymi podmiotami rynkowymi w odniesieniu do procesów biznesowych/produkcyjnych, produktów lub usług wykorzystujących technologie cyfrowe.

Oparci na infrastrukturze technologicznej (Exea Data Center) zapewniamy dostęp do najnowszej wiedzy i technologii, aby wspierać swoich klientów w pilotowaniu, testowaniu i eksperymentowaniu z innowacjami cyfrowymi.

W razie potrzeby HuB zapewnia również wsparcie w modelowaniu biznesowym i poszukiwaniu dofinansowania w celu wdrożenia opracowywanych innowacji w całym łańcuchu wartości.

Cyfrowe huby innowacji, których przykładem jest IoT North Poland HuB to regionalna współpraca wielu partnerów (w tym organizacji badawczo-rozwojowo-technologicznych, uniwersytetów, stowarzyszeń branżowych, izb handlowych, inkubatorów/akceleratorów, agencji rozwoju regionalnego, a nawet rządów) i może również mieć silne powiązania z dostawcami usług spoza firm wspierających region, a także z dostępem do ich usług.

Projekt współfinansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego