Europejska Deklaracja Praw i Zasad Cyfrowych

14 listopada uzyskano porozumienie między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Europejską w sprawie Europejskiej Deklaracji Praw i Zasad Cyfrowych. Dokument jest istotnym punktem odniesienia dla działań w zakresie transformacji cyfrowej ukierunkowanej na człowieka. Taką właśnie cyfryzację promuje UE.

Podejście, o którym mowa powyżej oparte jest na kluczowych wartościach Wspólnoty. Będzie ono przynosić korzyści wszystkim interesariuszom, zarówno pojedynczym ludziom, jak i podmiotom instytucjonalnym. Ponadto Europejska Deklaracja Praw i Zasad Cyfrowych (EDPiZC) jest przewodnikiem dla instytucji publicznych i sektora biznesu, które odpowiedzialne są za tworzenie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

EDPiZC a prawo wspólnotowe

Europejska Deklaracja Praw i Zasad Cyfrowych będzie stanowiła uzupełnienie dla już obowiązujących ram prawnych dla różnych obszarów pozostających w bezpośredniej relacji z procesami cyfryzacji. Wśród nich wymienić należy po pierwsze ochronę danych osobowych, po drugie tzw. e-prywatność, a w końcu samą Kartę Praw Podstawowych. Zapisy ujętej w deklaracji będą drogowskazem dla Unii Europejskiej i Państwa Członkowskich w zakresie przyjaznej człowiekowi transformacji cyfrowej.

Obszary tematyczne EDPiZC

Deklaracja pokrywa 6 obszarów tematycznych, wśród których znajduje się:

  1. Ukierunkowanie transformacji cyfrowej na człowieka,
  2. Solidarność i włączanie społeczne,
  3. Swoboda wyboru,
  4. Udział w cyfrowej przestrzeni publicznej
  5. Bezpieczeństwo, ochrona i wzmocnienie pozycji,
  6. Zrównoważoność.

O ramowych inicjatywach Komisji Europejskiej w zakresie cyfryzacji informowaliśmy już w tekście Cyfrowa Dekada i Cyfrowy Kompas Europejski.

Grafika w tle: @starline

Inne w tej kategorii

Śniadanie Biznesowe z EEN: „Założenia i wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA).” – 27.06.2024 r.
Śniadanie Biznesowe z EEN: „Założenia i wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA).” – 27.06.2024 r.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP, do udziału w Śniadaniu Biznesowym – „Założenia i wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA).”Szkolenie organizowane jest przez Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., we współpracy z Kancelarią Prawną Monika...

Cybersecurity Academy by Clico, 11 czerwca 2024 r.
Cybersecurity Academy by Clico, 11 czerwca 2024 r.

Już 11 czerwca 2024 r. w Toruńskim Parku Technologicznym odbędzie się wydarzenie poświęcone tematyce cyberbezpieczeństwa organizowane przez Clico we współpracy z Apius Technologies, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i IoT North Poland Hub EDIH. Uczestnicy spotkania...

Ochrona sygnalistów – konsultacje dla firm, 11 czerwca 2024
Ochrona sygnalistów – konsultacje dla firm, 11 czerwca 2024

Temat sygnalistów przewija się od pewnego czasu przez polskie media. Ustawa o ochronie sygnalistów została przegłosowana w Sejmie 23 maja 2024 r. Pozostaje Senat i podpis Prezydenta RP. Vacatio legis wynosi tylko 3 miesiące i wymóg...

Regionalne Forum Innowacji – 7 listopada 2023r. Regionalne Forum Innowacji – 7 listopada 2023r.
Regionalne Forum Innowacji – 7 listopada 2023r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Regionalnym Forum Innowacji (RFI) w ramach Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2023. Wydarzenie jest organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i...