Europejska Deklaracja Praw i Zasad Cyfrowych

14 listopada uzyskano porozumienie między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Europejską w sprawie Europejskiej Deklaracji Praw i Zasad Cyfrowych. Dokument jest istotnym punktem odniesienia dla działań w zakresie transformacji cyfrowej ukierunkowanej na człowieka. Taką właśnie cyfryzację promuje UE.

Podejście, o którym mowa powyżej oparte jest na kluczowych wartościach Wspólnoty. Będzie ono przynosić korzyści wszystkim interesariuszom, zarówno pojedynczym ludziom, jak i podmiotom instytucjonalnym. Ponadto Europejska Deklaracja Praw i Zasad Cyfrowych (EDPiZC) jest przewodnikiem dla instytucji publicznych i sektora biznesu, które odpowiedzialne są za tworzenie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

EDPiZC a prawo wspólnotowe

Europejska Deklaracja Praw i Zasad Cyfrowych będzie stanowiła uzupełnienie dla już obowiązujących ram prawnych dla różnych obszarów pozostających w bezpośredniej relacji z procesami cyfryzacji. Wśród nich wymienić należy po pierwsze ochronę danych osobowych, po drugie tzw. e-prywatność, a w końcu samą Kartę Praw Podstawowych. Zapisy ujętej w deklaracji będą drogowskazem dla Unii Europejskiej i Państwa Członkowskich w zakresie przyjaznej człowiekowi transformacji cyfrowej.

Obszary tematyczne EDPiZC

Deklaracja pokrywa 6 obszarów tematycznych, wśród których znajduje się:

  1. Ukierunkowanie transformacji cyfrowej na człowieka,
  2. Solidarność i włączanie społeczne,
  3. Swoboda wyboru,
  4. Udział w cyfrowej przestrzeni publicznej
  5. Bezpieczeństwo, ochrona i wzmocnienie pozycji,
  6. Zrównoważoność.

O ramowych inicjatywach Komisji Europejskiej w zakresie cyfryzacji informowaliśmy już w tekście Cyfrowa Dekada i Cyfrowy Kompas Europejski.

Grafika w tle: @starline

Inne w tej kategorii

Giełda kooperacyjna w ramach IoT SWC Barcelona 2023
Giełda kooperacyjna w ramach IoT SWC Barcelona 2023

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprasza na giełdę kooperacyjną  w ramach targów IOT Solutions World Congress 2023 w Barcelonie. Giełda kooperacyjna w ramach IoT SWC Barcelona 2023, to jedno z...

.eu Web Awards 2022 .eu Web Awards 2022
.eu Web Awards 2022

Europejscy innowatorzy online zabłyśli w konkursie .eu Web Awards 2022 17 listopada w Mechelen w Belgii odbyła finał konkursu European Registry for Internet Domains’ (EURid) .eu Web Awards 2022. Wśród laureatów z całej Europy znalazły...

Transformacja cyfrowa za 4,5 mld Transformacja cyfrowa za 4,5 mld
Transformacja cyfrowa za 4,5 mld

Komisja przyjęła dziś główny program prac programu Horyzont Europa na lata 2023–24, w ramach którego przeznaczono 4,5 mld euro na transformację cyfrową. Transformacja cyfrowa Europy w latach 2023-2024 w ramach programu Horyzont Europa będzie realizowana...

Digital Europe dla cyfrowej odporności Digital Europe dla cyfrowej odporności
Digital Europe dla cyfrowej odporności

Komisja Europejska ogłosiła kolejne konkursy w ramach programu Digital Europe. Tym razem ich tematyka jest skoncentrowana na projektach, których celem jest wspieranie cyfrowej odporności (ang. cyber resilience). Łączny budżet konkursów w ramach naboru Cybersecurity and...