Europejska Deklaracja Praw i Zasad Cyfrowych

14 listopada uzyskano porozumienie między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Europejską w sprawie Europejskiej Deklaracji Praw i Zasad Cyfrowych. Dokument jest istotnym punktem odniesienia dla działań w zakresie transformacji cyfrowej ukierunkowanej na człowieka. Taką właśnie cyfryzację promuje UE.

Podejście, o którym mowa powyżej oparte jest na kluczowych wartościach Wspólnoty. Będzie ono przynosić korzyści wszystkim interesariuszom, zarówno pojedynczym ludziom, jak i podmiotom instytucjonalnym. Ponadto Europejska Deklaracja Praw i Zasad Cyfrowych (EDPiZC) jest przewodnikiem dla instytucji publicznych i sektora biznesu, które odpowiedzialne są za tworzenie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

EDPiZC a prawo wspólnotowe

Europejska Deklaracja Praw i Zasad Cyfrowych będzie stanowiła uzupełnienie dla już obowiązujących ram prawnych dla różnych obszarów pozostających w bezpośredniej relacji z procesami cyfryzacji. Wśród nich wymienić należy po pierwsze ochronę danych osobowych, po drugie tzw. e-prywatność, a w końcu samą Kartę Praw Podstawowych. Zapisy ujętej w deklaracji będą drogowskazem dla Unii Europejskiej i Państwa Członkowskich w zakresie przyjaznej człowiekowi transformacji cyfrowej.

Obszary tematyczne EDPiZC

Deklaracja pokrywa 6 obszarów tematycznych, wśród których znajduje się:

  1. Ukierunkowanie transformacji cyfrowej na człowieka,
  2. Solidarność i włączanie społeczne,
  3. Swoboda wyboru,
  4. Udział w cyfrowej przestrzeni publicznej
  5. Bezpieczeństwo, ochrona i wzmocnienie pozycji,
  6. Zrównoważoność.

O ramowych inicjatywach Komisji Europejskiej w zakresie cyfryzacji informowaliśmy już w tekście Cyfrowa Dekada i Cyfrowy Kompas Europejski.

Grafika w tle: @starline

Inne w tej kategorii

Regionalne Forum Innowacji – 7 listopada 2023r. Regionalne Forum Innowacji – 7 listopada 2023r.
Regionalne Forum Innowacji – 7 listopada 2023r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Regionalnym Forum Innowacji (RFI) w ramach Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2023. Wydarzenie jest organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i...

VobaTech Conference 2023 VobaTech Conference 2023
VobaTech Conference 2023

Zapraszamy na konferencję VobaTech Conference 2023, której organizatorem jest Partner IoT North Poland Hub – VOBACOM Sp. z o.o. Zanurz się w przyszłość technologii… Zanurz się w przyszłość technologii rozszerzonej rzeczywistości i sztucznej inteligencji podczas VobaTech...

Konferencja „Cyfrowa przyszłość sektora ochrony zdrowia”, 18 X 2023, CKK Jordanki w Toruniu
Konferencja „Cyfrowa przyszłość sektora ochrony zdrowia”, 18 X 2023, CKK Jordanki w Toruniu

Zapraszamy na konferencję „Cyfrowa przyszłość sektora ochrony zdrowia” podsumowującą projekt „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I Etap”. Organizatorem konferencji jest Wydział Realizacji E-projektów Departamentu Realizacji Projektów Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W...

Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2023 – XV edycja konkursu!
Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2023 – XV edycja konkursu!

Zapraszamy do udział w XV edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, którego celem jest wyłonienie oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań przedsiębiorców i naukowców z województwa kujawsko-pomorskiego. Jeśli masz innowacyjny pomysł lub prowadzisz firmę, która wdraża...