Europejska Deklaracja Praw i Zasad Cyfrowych

14 listopada uzyskano porozumienie między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Europejską w sprawie Europejskiej Deklaracji Praw i Zasad Cyfrowych. Dokument jest istotnym punktem odniesienia dla działań w zakresie transformacji cyfrowej ukierunkowanej na człowieka. Taką właśnie cyfryzację promuje UE.

Podejście, o którym mowa powyżej oparte jest na kluczowych wartościach Wspólnoty. Będzie ono przynosić korzyści wszystkim interesariuszom, zarówno pojedynczym ludziom, jak i podmiotom instytucjonalnym. Ponadto Europejska Deklaracja Praw i Zasad Cyfrowych (EDPiZC) jest przewodnikiem dla instytucji publicznych i sektora biznesu, które odpowiedzialne są za tworzenie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

EDPiZC a prawo wspólnotowe

Europejska Deklaracja Praw i Zasad Cyfrowych będzie stanowiła uzupełnienie dla już obowiązujących ram prawnych dla różnych obszarów pozostających w bezpośredniej relacji z procesami cyfryzacji. Wśród nich wymienić należy po pierwsze ochronę danych osobowych, po drugie tzw. e-prywatność, a w końcu samą Kartę Praw Podstawowych. Zapisy ujętej w deklaracji będą drogowskazem dla Unii Europejskiej i Państwa Członkowskich w zakresie przyjaznej człowiekowi transformacji cyfrowej.

Obszary tematyczne EDPiZC

Deklaracja pokrywa 6 obszarów tematycznych, wśród których znajduje się:

  1. Ukierunkowanie transformacji cyfrowej na człowieka,
  2. Solidarność i włączanie społeczne,
  3. Swoboda wyboru,
  4. Udział w cyfrowej przestrzeni publicznej
  5. Bezpieczeństwo, ochrona i wzmocnienie pozycji,
  6. Zrównoważoność.

O ramowych inicjatywach Komisji Europejskiej w zakresie cyfryzacji informowaliśmy już w tekście Cyfrowa Dekada i Cyfrowy Kompas Europejski.

Grafika w tle: @starline

Inne w tej kategorii

Local Robots Day, 20 kwietnia 2023
Local Robots Day, 20 kwietnia 2023

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa i Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają w dniu 20 kwietnia na kolejną edycję Local Robots Day. Local Robots Day, to kolejne wydarzenie promujące robotyzację procesów produkcyjnych organizowane w ramach...

1,3 mld euro z Programu Cyfrowa Europa na transformację i bezpieczeństwo w latach 2023-2024
1,3 mld euro z Programu Cyfrowa Europa na transformację i bezpieczeństwo w latach 2023-2024

Europa Cyfrowa to pierwszy program, którego celem jest jest zbliżanie cyfrowych technologii do społeczeństwa i biznesu. Dzięki całkowitemu budżetowi w wysokości 7 mld euro w latach 2021-2027 zapewni przyspieszenie transformacji cyfrowej w wymiarze społecznym i...

B-Resilient – zrównoważony rozwój i cyfryzacja w sektorze rolno-spożywczym
B-Resilient – zrównoważony rozwój i cyfryzacja w sektorze rolno-spożywczym

Projekt B-Resilient odblokuje rozwój innowacyjnych łańcuchów wartości rolno-spożywczych pochodzenia biologicznego. W ramach B-Resilient zaplanowano pakiet działań wspierających MŚP z sektora przetwórstwa żywności w zakresie zwiększenia odporności. Ma to nastąpić dzięki optymalnemu wykorzystaniu biomasy i odpowiednim...

AI – najlepsze praktyki i możliwości finansowania
AI – najlepsze praktyki i możliwości finansowania

W imieniu Acctio Catalonia Trade and Investment mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w sesji Best Practices in AI & Funding Opportunities, która umożliwi przegląd międzynarodowuych najlepszych rozwiązań w zakresie AI, które zostały już wdrożone...