Digital Europe – kolejne konkursy ogłoszone

Komisja Europejska otworzyła drugą serię zaproszeń do składania wniosków w ramach programu Cyfrowa Europa. 

W ramach tego programu zainwestowanych zostanie ponad 249 mln euro w kilku obszarach: przestrzeniach danych, europejskiej infrastrukturze blockchain, szkoleniach w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych, rozwiązaniach cyfrowych na rzecz lepszych usług rządowych, projektach pilotażowych wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) do walki z przestępczością oraz placówkach testujących AI. W tych ostatnich testowana będzie sztuczna inteligencja na potrzeby produkcji, żywności, zdrowia i inteligentnych społeczności. Ponadto dotacje w wysokości 43 mln euro zostaną przeznaczone na wsparcie bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorze zdrowia oraz na uruchomienie sieci ośrodków, które pomogą państwom członkowskim we wdrożeniu odpowiednich przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego.

Ramowy podział środków w ramach Programu Digital Europe przedstawia się następująco:
• 2,2 mld euro na superkomputery (zakup światowej klasy superkomputerów klasy exascale do 2022/2023 r. oraz obiektów postexascale do 2026/2027 r.),
• 2,1 mld euro na sztuczną inteligencję,
•1,6 mld euro na bezpieczeństwo cybernetyczne (wzmocnienie koordynacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego między narzędziami i infrastrukturami danych państw członkowskich),
• 580 mln euro na zaawansowane umiejętności cyfrowe (wspieranie opracowywania i realizacji specjalistycznych programów i staży dla przyszłych ekspertów w kluczowych obszarach potencjału, takich jak dane i sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo cybernetyczne, technologie kwantowe i HPC),
• 1,1 mld euro na zapewnienie szerokiego zastosowania technologii cyfrowych w gospodarce i społeczeństwie (wspieranie wdrożeń o dużym wpływie w obszarach będących przedmiotem zainteresowania publicznego, takich jak zdrowie (uzupełnione programem EU4Health), Zielony Ład, inteligentne społeczności i sektor kultury).

Szczegółowe informacje o poszczególnych konkursach znajdują się na portalu Funding & tender opportunities

Termin składania wniosków upływa w dniu 17.05.2022 r.

Inne w tej kategorii

Giełda kooperacyjna w ramach IoT SWC Barcelona 2023
Giełda kooperacyjna w ramach IoT SWC Barcelona 2023

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprasza na giełdę kooperacyjną  w ramach targów IOT Solutions World Congress 2023 w Barcelonie. Giełda kooperacyjna w ramach IoT SWC Barcelona 2023, to jedno z...

.eu Web Awards 2022 .eu Web Awards 2022
.eu Web Awards 2022

Europejscy innowatorzy online zabłyśli w konkursie .eu Web Awards 2022 17 listopada w Mechelen w Belgii odbyła finał konkursu European Registry for Internet Domains’ (EURid) .eu Web Awards 2022. Wśród laureatów z całej Europy znalazły...

Transformacja cyfrowa za 4,5 mld Transformacja cyfrowa za 4,5 mld
Transformacja cyfrowa za 4,5 mld

Komisja przyjęła dziś główny program prac programu Horyzont Europa na lata 2023–24, w ramach którego przeznaczono 4,5 mld euro na transformację cyfrową. Transformacja cyfrowa Europy w latach 2023-2024 w ramach programu Horyzont Europa będzie realizowana...

Digital Europe dla cyfrowej odporności Digital Europe dla cyfrowej odporności
Digital Europe dla cyfrowej odporności

Komisja Europejska ogłosiła kolejne konkursy w ramach programu Digital Europe. Tym razem ich tematyka jest skoncentrowana na projektach, których celem jest wspieranie cyfrowej odporności (ang. cyber resilience). Łączny budżet konkursów w ramach naboru Cybersecurity and...