Digital Europe – kolejne konkursy ogłoszone

Komisja Europejska otworzyła drugą serię zaproszeń do składania wniosków w ramach programu Cyfrowa Europa. 

W ramach tego programu zainwestowanych zostanie ponad 249 mln euro w kilku obszarach: przestrzeniach danych, europejskiej infrastrukturze blockchain, szkoleniach w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych, rozwiązaniach cyfrowych na rzecz lepszych usług rządowych, projektach pilotażowych wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) do walki z przestępczością oraz placówkach testujących AI. W tych ostatnich testowana będzie sztuczna inteligencja na potrzeby produkcji, żywności, zdrowia i inteligentnych społeczności. Ponadto dotacje w wysokości 43 mln euro zostaną przeznaczone na wsparcie bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorze zdrowia oraz na uruchomienie sieci ośrodków, które pomogą państwom członkowskim we wdrożeniu odpowiednich przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego.

Ramowy podział środków w ramach Programu Digital Europe przedstawia się następująco:
• 2,2 mld euro na superkomputery (zakup światowej klasy superkomputerów klasy exascale do 2022/2023 r. oraz obiektów postexascale do 2026/2027 r.),
• 2,1 mld euro na sztuczną inteligencję,
•1,6 mld euro na bezpieczeństwo cybernetyczne (wzmocnienie koordynacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego między narzędziami i infrastrukturami danych państw członkowskich),
• 580 mln euro na zaawansowane umiejętności cyfrowe (wspieranie opracowywania i realizacji specjalistycznych programów i staży dla przyszłych ekspertów w kluczowych obszarach potencjału, takich jak dane i sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo cybernetyczne, technologie kwantowe i HPC),
• 1,1 mld euro na zapewnienie szerokiego zastosowania technologii cyfrowych w gospodarce i społeczeństwie (wspieranie wdrożeń o dużym wpływie w obszarach będących przedmiotem zainteresowania publicznego, takich jak zdrowie (uzupełnione programem EU4Health), Zielony Ład, inteligentne społeczności i sektor kultury).

Szczegółowe informacje o poszczególnych konkursach znajdują się na portalu Funding & tender opportunities

Termin składania wniosków upływa w dniu 17.05.2022 r.

Inne w tej kategorii

Local Robots Day, 20 kwietnia 2023
Local Robots Day, 20 kwietnia 2023

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa i Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają w dniu 20 kwietnia na kolejną edycję Local Robots Day. Local Robots Day, to kolejne wydarzenie promujące robotyzację procesów produkcyjnych organizowane w ramach...

1,3 mld euro z Programu Cyfrowa Europa na transformację i bezpieczeństwo w latach 2023-2024
1,3 mld euro z Programu Cyfrowa Europa na transformację i bezpieczeństwo w latach 2023-2024

Europa Cyfrowa to pierwszy program, którego celem jest jest zbliżanie cyfrowych technologii do społeczeństwa i biznesu. Dzięki całkowitemu budżetowi w wysokości 7 mld euro w latach 2021-2027 zapewni przyspieszenie transformacji cyfrowej w wymiarze społecznym i...

B-Resilient – zrównoważony rozwój i cyfryzacja w sektorze rolno-spożywczym
B-Resilient – zrównoważony rozwój i cyfryzacja w sektorze rolno-spożywczym

Projekt B-Resilient odblokuje rozwój innowacyjnych łańcuchów wartości rolno-spożywczych pochodzenia biologicznego. W ramach B-Resilient zaplanowano pakiet działań wspierających MŚP z sektora przetwórstwa żywności w zakresie zwiększenia odporności. Ma to nastąpić dzięki optymalnemu wykorzystaniu biomasy i odpowiednim...

AI – najlepsze praktyki i możliwości finansowania
AI – najlepsze praktyki i możliwości finansowania

W imieniu Acctio Catalonia Trade and Investment mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w sesji Best Practices in AI & Funding Opportunities, która umożliwi przegląd międzynarodowuych najlepszych rozwiązań w zakresie AI, które zostały już wdrożone...