Digital Europe – kolejne konkursy ogłoszone

Komisja Europejska otworzyła drugą serię zaproszeń do składania wniosków w ramach programu Cyfrowa Europa. 

W ramach tego programu zainwestowanych zostanie ponad 249 mln euro w kilku obszarach: przestrzeniach danych, europejskiej infrastrukturze blockchain, szkoleniach w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych, rozwiązaniach cyfrowych na rzecz lepszych usług rządowych, projektach pilotażowych wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) do walki z przestępczością oraz placówkach testujących AI. W tych ostatnich testowana będzie sztuczna inteligencja na potrzeby produkcji, żywności, zdrowia i inteligentnych społeczności. Ponadto dotacje w wysokości 43 mln euro zostaną przeznaczone na wsparcie bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorze zdrowia oraz na uruchomienie sieci ośrodków, które pomogą państwom członkowskim we wdrożeniu odpowiednich przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego.

Ramowy podział środków w ramach Programu Digital Europe przedstawia się następująco:
• 2,2 mld euro na superkomputery (zakup światowej klasy superkomputerów klasy exascale do 2022/2023 r. oraz obiektów postexascale do 2026/2027 r.),
• 2,1 mld euro na sztuczną inteligencję,
•1,6 mld euro na bezpieczeństwo cybernetyczne (wzmocnienie koordynacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego między narzędziami i infrastrukturami danych państw członkowskich),
• 580 mln euro na zaawansowane umiejętności cyfrowe (wspieranie opracowywania i realizacji specjalistycznych programów i staży dla przyszłych ekspertów w kluczowych obszarach potencjału, takich jak dane i sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo cybernetyczne, technologie kwantowe i HPC),
• 1,1 mld euro na zapewnienie szerokiego zastosowania technologii cyfrowych w gospodarce i społeczeństwie (wspieranie wdrożeń o dużym wpływie w obszarach będących przedmiotem zainteresowania publicznego, takich jak zdrowie (uzupełnione programem EU4Health), Zielony Ład, inteligentne społeczności i sektor kultury).

Szczegółowe informacje o poszczególnych konkursach znajdują się na portalu Funding & tender opportunities

Termin składania wniosków upływa w dniu 17.05.2022 r.

Inne w tej kategorii

Regionalne Forum Innowacji – 7 listopada 2023r. Regionalne Forum Innowacji – 7 listopada 2023r.
Regionalne Forum Innowacji – 7 listopada 2023r.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Regionalnym Forum Innowacji (RFI) w ramach Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2023. Wydarzenie jest organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i...

VobaTech Conference 2023 VobaTech Conference 2023
VobaTech Conference 2023

Zapraszamy na konferencję VobaTech Conference 2023, której organizatorem jest Partner IoT North Poland Hub – VOBACOM Sp. z o.o. Zanurz się w przyszłość technologii… Zanurz się w przyszłość technologii rozszerzonej rzeczywistości i sztucznej inteligencji podczas VobaTech...

Konferencja „Cyfrowa przyszłość sektora ochrony zdrowia”, 18 X 2023, CKK Jordanki w Toruniu
Konferencja „Cyfrowa przyszłość sektora ochrony zdrowia”, 18 X 2023, CKK Jordanki w Toruniu

Zapraszamy na konferencję „Cyfrowa przyszłość sektora ochrony zdrowia” podsumowującą projekt „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I Etap”. Organizatorem konferencji jest Wydział Realizacji E-projektów Departamentu Realizacji Projektów Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W...

Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2023 – XV edycja konkursu!
Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2023 – XV edycja konkursu!

Zapraszamy do udział w XV edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, którego celem jest wyłonienie oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań przedsiębiorców i naukowców z województwa kujawsko-pomorskiego. Jeśli masz innowacyjny pomysł lub prowadzisz firmę, która wdraża...