Digital Europe dla cyfrowej odporności

Komisja Europejska ogłosiła kolejne konkursy w ramach programu Digital Europe. Tym razem ich tematyka jest skoncentrowana na projektach, których celem jest wspieranie cyfrowej odporności (ang. cyber resilience).

Łączny budżet konkursów w ramach naboru Cybersecurity and Trust (DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03) wynosi 176,5 mln euro. Celem finansowania jest usprawnienie narzędzi i infrastruktury na rzecz wzmocnienia współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa między państwami członkowskimi a Komisją. Środki na realizację projektów będą pochodzić z Programu Digital Europe.

Tematy poszczególnych schematów konkursowych mają na celu po pierwsze wzmocnienie cyberbezpieczeństwa infrastruktury sieci 5G. Nastąpi to m.in. poprzez wspieranie bezpiecznych usług oraz poprawę możliwości testowania i certyfikacji rozwiązań i usług technologicznych. Po drugie dotacje będą również wspierać wdrażanie nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego sieci i systemów informatycznych. Ponadto wsparcie będzie przeznaczone na rozwój zdolności centrów operacji bezpieczeństwa w całej UE oraz do gromadzenia i udostępniania informacji o incydentach informatycznych.

Nabór wniosków w ramach poszczególnych tematów potrwa do 15 lutego 2023 r.

Zakres teamtyczny ogłoszonych konkursów:

W przypadku zainteresowania konkursami zapraszamy do kontaktu z IoT North Poland Hub.

O programie Digital Europe

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) to nowy program UE, którego celem jest upowszechnianie najnowszych technologii cyfrowych wśród przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych. Wśród jego beneficjentów mają znaleźć się także wszyscy Europejczycy, gdyż jednym z jego założeń jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu.

Dzięki realizacji programu zapewnione będzie strategiczne finansowanie, umożliwiające efektywną odpowiedź na cyfrowe wyzwania stojące przed Europą. Wśród priorytetowych obszarów wsparcia znalazły się m.in.:

  • rozwój superkomputerów,
  • sztucznej inteligencji,
  • cyberbezpieczeństwie,
  • zaawansowanych umiejętnościach cyfrowych.

Efektem jego realizacji będzie zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych w całej gospodarce i społeczeństwie. Na wdrożenie programu alokowano w okresie 2021-2027 łącznie 7,5 mld euro.

Więcej o programie Europa Cyfrowa na stronie The Digital Europe Programme

Inne w tej kategorii

Local Robots Day, 20 kwietnia 2023
Local Robots Day, 20 kwietnia 2023

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa i Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają w dniu 20 kwietnia na kolejną edycję Local Robots Day. Local Robots Day, to kolejne wydarzenie promujące robotyzację procesów produkcyjnych organizowane w ramach...

1,3 mld euro z Programu Cyfrowa Europa na transformację i bezpieczeństwo w latach 2023-2024
1,3 mld euro z Programu Cyfrowa Europa na transformację i bezpieczeństwo w latach 2023-2024

Europa Cyfrowa to pierwszy program, którego celem jest jest zbliżanie cyfrowych technologii do społeczeństwa i biznesu. Dzięki całkowitemu budżetowi w wysokości 7 mld euro w latach 2021-2027 zapewni przyspieszenie transformacji cyfrowej w wymiarze społecznym i...

B-Resilient – zrównoważony rozwój i cyfryzacja w sektorze rolno-spożywczym
B-Resilient – zrównoważony rozwój i cyfryzacja w sektorze rolno-spożywczym

Projekt B-Resilient odblokuje rozwój innowacyjnych łańcuchów wartości rolno-spożywczych pochodzenia biologicznego. W ramach B-Resilient zaplanowano pakiet działań wspierających MŚP z sektora przetwórstwa żywności w zakresie zwiększenia odporności. Ma to nastąpić dzięki optymalnemu wykorzystaniu biomasy i odpowiednim...

AI – najlepsze praktyki i możliwości finansowania
AI – najlepsze praktyki i możliwości finansowania

W imieniu Acctio Catalonia Trade and Investment mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w sesji Best Practices in AI & Funding Opportunities, która umożliwi przegląd międzynarodowuych najlepszych rozwiązań w zakresie AI, które zostały już wdrożone...