COVID-19 – punkt zwrotny dla Industry 4.0?

Od kilku miesięcy świat zmaga się z nieoczekiwanym zagrożeniem. Wysokorozwinięte społeczeństwa namacalnie doświadczają kruchości życia i ulotności poczucia naszego bezpieczeństwa, niewydolności systemów ochrony zdrowia, aż w końcu coraz bardziej realnej zapaści gospodarczej. Tradycyjnie jednak kryzys oznaczający dla części widmo bankructwa, dla innych staje się nieoczkiwaną szansą rozwoju.

Kryzys znaczy przełom

Pochodzące z greki słowo kryzys, kojarzące się dzisiaj przede wszystkim z załamaniem (systemu politycznego, ekonomicznego itp.) pierwotnie miało nieco inne znaczenie. Słowa tego używano, gdy intencją było wskazanie na punkt zwrotny, okres przełomu. Wygląda na to, że właśnie w takim miejscu znalazły się w szczególności te gospodarki, które dotąd ciągle bazowały na klasycznych metodach wytwarzania, świadczenia pracy. Z dnia na dzień sektory, które swoją propozycję wartości dostarczały w klasyczny stacjonarny sposób, muszą przestawiać się na różne formy pracy zdalnej. Pojawienie się na nieoczekiwaną skalę czynnika ryzyka wymusza przyspieszoną adaptację do realiów rewolucji przemysłowej 4.0. Wygrają ci, którzy lepiej i szybciej zaadaptują się do nowych warunków.

Niewątpliwie wygramy wszyscy, jeżeli jak najszybciej do nowych wyzwań dostosuje się sektor medyczny, co zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz jego większą wydajność.

Bezpieczeństwo

ISINNOVA to włoski technologiczny startup, którego zespół w ciągu kilkudziesięciu godzin, w sytuacji braku możliwości pozyskania oryginalnych części, korzystając z technologii druku 3D, dostarczył zastawki, niezbędne dla właściwej pracy respiratorów. Możliwe było to tylko i wyłącznie dzięki nadzwyczajnym okolicznościom, które umożliwiły tymczasowe pominięcie procesu certyfikacji. Kreatywność ludzka w połączeniu z technologią po raz kolejny okazała się nieoceniona w walce o ludzkie życie.

Wydajność

Warsaw Genomics to firma na co dzień specjalizująca się w szerokiej gamie testów genetycznych. W sytuacji pandemii zespół całkowicie skoncentrował swoje działania na testach molekularnych pod kątem diagnostyki dostarczanych im próbek od pacjentów podejrzewanych o zakażenie. W ciągu 14 dni, m.in. dzięki zastosowaniu rozwiązań robotycznych, zwiększyli swoje możliwości o 100%! – z 1000 do 2000 testów na dobę, a docelowo mają ich wykonywać jeszcze więcej. Inny przykład, to zaangażowanie zasobów sztucznej inteligencji chińskiego serwisu aukcyjnego Alibaba, dzięki czemu w znaczący sposób ograniczono czas sekwencjonowania kodu genetycznego wirusa oraz pracy nad lekami.

Pieniądze

Te wybrane przykłady są tylko trzema z niezliczonych inicjatyw podejmowanych przez zespoły, których celem jest ochrona ludzkiego życia i zmniejszanie skutków pandemii. Na to wszystko potrzebne są jednak pieniądze. Ich źródłem są oczywiście budżety poszczególnych państw, sponsorzy, ale także organizacje międzynarodowe. Przykładowo na poziomie europejskim 16 marca br. zakończył się nabór w ramach pilotażowego działania Akcelerator Europejskiej Rady Innowacyjności (ang. The European Innovation Council Accelerator Pilot), na który wpłynęło ponad 1000 wniosków, których przedmiotem jest walka z koronawirusem. Na poziomie krajowym na różne formy przeciwdziałania COVID-19 środki dostępne są m.in. za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Również na poziomach wojewódzkich, wprowadzane są odpowiednie zmiany, aby możliwie szeroki strumień środków popłynął do tych, którzy aktywnie zaangażowali się w opanowanie epidemii, w tym poprzez dostarczanie nowych rozwiązań technologicznych – RPO na walkę z koronawirusem i wsparcie biznesu.

Punkt zwrotny – tak czy nie?

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że tak, jeśli decydenci odpowiedzialni za kreowanie polityki ochrony zdrowia, zarządzający przedsiębiorstwami i organizacjami (niezależnie od sektora) wyciągną wnioski i podejmą działania zabezpieczające nas na ewentualne przyszłe podobne zdarzenia.

Praktycznie jest jednak pewne, że nie, jeżeli pozostaniemy przy klasycznym „jakoś to będzie”.

Inne w tej kategorii

Local Robots Day, 20 kwietnia 2023
Local Robots Day, 20 kwietnia 2023

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa i Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają w dniu 20 kwietnia na kolejną edycję Local Robots Day. Local Robots Day, to kolejne wydarzenie promujące robotyzację procesów produkcyjnych organizowane w ramach...

1,3 mld euro z Programu Cyfrowa Europa na transformację i bezpieczeństwo w latach 2023-2024
1,3 mld euro z Programu Cyfrowa Europa na transformację i bezpieczeństwo w latach 2023-2024

Europa Cyfrowa to pierwszy program, którego celem jest jest zbliżanie cyfrowych technologii do społeczeństwa i biznesu. Dzięki całkowitemu budżetowi w wysokości 7 mld euro w latach 2021-2027 zapewni przyspieszenie transformacji cyfrowej w wymiarze społecznym i...

B-Resilient – zrównoważony rozwój i cyfryzacja w sektorze rolno-spożywczym
B-Resilient – zrównoważony rozwój i cyfryzacja w sektorze rolno-spożywczym

Projekt B-Resilient odblokuje rozwój innowacyjnych łańcuchów wartości rolno-spożywczych pochodzenia biologicznego. W ramach B-Resilient zaplanowano pakiet działań wspierających MŚP z sektora przetwórstwa żywności w zakresie zwiększenia odporności. Ma to nastąpić dzięki optymalnemu wykorzystaniu biomasy i odpowiednim...

AI – najlepsze praktyki i możliwości finansowania
AI – najlepsze praktyki i możliwości finansowania

W imieniu Acctio Catalonia Trade and Investment mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w sesji Best Practices in AI & Funding Opportunities, która umożliwi przegląd międzynarodowuych najlepszych rozwiązań w zakresie AI, które zostały już wdrożone...