COVID-19 – punkt zwrotny dla Industry 4.0?

Od kilku miesięcy świat zmaga się z nieoczekiwanym zagrożeniem. Wysokorozwinięte społeczeństwa namacalnie doświadczają kruchości życia i ulotności poczucia naszego bezpieczeństwa, niewydolności systemów ochrony zdrowia, aż w końcu coraz bardziej realnej zapaści gospodarczej. Tradycyjnie jednak kryzys oznaczający dla części widmo bankructwa, dla innych staje się nieoczkiwaną szansą rozwoju.

Kryzys znaczy przełom

Pochodzące z greki słowo kryzys, kojarzące się dzisiaj przede wszystkim z załamaniem (systemu politycznego, ekonomicznego itp.) pierwotnie miało nieco inne znaczenie. Słowa tego używano, gdy intencją było wskazanie na punkt zwrotny, okres przełomu. Wygląda na to, że właśnie w takim miejscu znalazły się w szczególności te gospodarki, które dotąd ciągle bazowały na klasycznych metodach wytwarzania, świadczenia pracy. Z dnia na dzień sektory, które swoją propozycję wartości dostarczały w klasyczny stacjonarny sposób, muszą przestawiać się na różne formy pracy zdalnej. Pojawienie się na nieoczekiwaną skalę czynnika ryzyka wymusza przyspieszoną adaptację do realiów rewolucji przemysłowej 4.0. Wygrają ci, którzy lepiej i szybciej zaadaptują się do nowych warunków.

Niewątpliwie wygramy wszyscy, jeżeli jak najszybciej do nowych wyzwań dostosuje się sektor medyczny, co zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz jego większą wydajność.

Bezpieczeństwo

ISINNOVA to włoski technologiczny startup, którego zespół w ciągu kilkudziesięciu godzin, w sytuacji braku możliwości pozyskania oryginalnych części, korzystając z technologii druku 3D, dostarczył zastawki, niezbędne dla właściwej pracy respiratorów. Możliwe było to tylko i wyłącznie dzięki nadzwyczajnym okolicznościom, które umożliwiły tymczasowe pominięcie procesu certyfikacji. Kreatywność ludzka w połączeniu z technologią po raz kolejny okazała się nieoceniona w walce o ludzkie życie.

Wydajność

Warsaw Genomics to firma na co dzień specjalizująca się w szerokiej gamie testów genetycznych. W sytuacji pandemii zespół całkowicie skoncentrował swoje działania na testach molekularnych pod kątem diagnostyki dostarczanych im próbek od pacjentów podejrzewanych o zakażenie. W ciągu 14 dni, m.in. dzięki zastosowaniu rozwiązań robotycznych, zwiększyli swoje możliwości o 100%! – z 1000 do 2000 testów na dobę, a docelowo mają ich wykonywać jeszcze więcej. Inny przykład, to zaangażowanie zasobów sztucznej inteligencji chińskiego serwisu aukcyjnego Alibaba, dzięki czemu w znaczący sposób ograniczono czas sekwencjonowania kodu genetycznego wirusa oraz pracy nad lekami.

Pieniądze

Te wybrane przykłady są tylko trzema z niezliczonych inicjatyw podejmowanych przez zespoły, których celem jest ochrona ludzkiego życia i zmniejszanie skutków pandemii. Na to wszystko potrzebne są jednak pieniądze. Ich źródłem są oczywiście budżety poszczególnych państw, sponsorzy, ale także organizacje międzynarodowe. Przykładowo na poziomie europejskim 16 marca br. zakończył się nabór w ramach pilotażowego działania Akcelerator Europejskiej Rady Innowacyjności (ang. The European Innovation Council Accelerator Pilot), na który wpłynęło ponad 1000 wniosków, których przedmiotem jest walka z koronawirusem. Na poziomie krajowym na różne formy przeciwdziałania COVID-19 środki dostępne są m.in. za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Również na poziomach wojewódzkich, wprowadzane są odpowiednie zmiany, aby możliwie szeroki strumień środków popłynął do tych, którzy aktywnie zaangażowali się w opanowanie epidemii, w tym poprzez dostarczanie nowych rozwiązań technologicznych – RPO na walkę z koronawirusem i wsparcie biznesu.

Punkt zwrotny – tak czy nie?

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że tak, jeśli decydenci odpowiedzialni za kreowanie polityki ochrony zdrowia, zarządzający przedsiębiorstwami i organizacjami (niezależnie od sektora) wyciągną wnioski i podejmą działania zabezpieczające nas na ewentualne przyszłe podobne zdarzenia.

Praktycznie jest jednak pewne, że nie, jeżeli pozostaniemy przy klasycznym „jakoś to będzie”.

Inne w tej kategorii

IoT North Poland Hub kandydatem do statusu Europejskiego Huba Innowacji Cyfrowych IoT North Poland Hub kandydatem do statusu Europejskiego Huba Innowacji Cyfrowych
IoT North Poland Hub kandydatem do statusu Europejskiego Huba Innowacji Cyfrowych

IoT North Poland Hub, którego koordynatorem jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. znalazł się w gronie krajowych kandydatów, którzy ubiegać się będą o status Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs – EDIH). Zadaniem...

Granty na cyfryzację – zdobądź środki na rozwój firmy Granty na cyfryzację – zdobądź środki na rozwój firmy
Granty na cyfryzację – zdobądź środki na rozwój firmy

22 marca 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”...

Cyfrowa Dekada i Cyfrowy Kompas Europejski Cyfrowa Dekada i Cyfrowy Kompas Europejski
Cyfrowa Dekada i Cyfrowy Kompas Europejski

Komisja przedstawiła wizję, cele i możliwości efektywnej cyfrowej transformacji Europy do 2030 r., czyli w okresie tzw. Cyfrowej Dekady. Ambicją UE jest osiągnięcie suwerenności cyfrowej w otwartym i wzajemnie połączonym świecie oraz prowadzenie polityk cyfrowych,...

Point.IoT – akcelerator nowej generacji Point.IoT – akcelerator nowej generacji
Point.IoT – akcelerator nowej generacji

Do 30 kwietnia 2021 startupy technologiczne mogą zgłaszać się do międzynarodowego programu akceleracyjnego Point.IoT. Program ten wspiera innowacje dzięki technologiom Internetu Rzeczy i Galileo – unijnego globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Point.IoT to nowy program, mający...