Biała Księga SI – kierunek rozwoju na rzecz konkurencyjnej gospodarki

Jeszcze miesiąc temu, gdy Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, ogłaszała wydanie Białej Księgi w sprawie SI, tematyka dla wielu mogła wydawać się ciągle pieśnią przyszłości. Dzisiaj, gdy praktycznie każdy jest, a na pewno każdy będzie dotknięty piętnem COVID-19, tego, czego oczekiwaliśmy jutro, bardzo chcemy już dzisiaj.

Już w pierwszym zdaniu dokumentu opracowanego przez Komisję Europejską czytamy: „Sztuczna inteligencja (AI) rozwija się w szybkim tempie. Zmieni nasze życie dzięki poprawie opieki zdrowotnej (m.in. poprzez lepsze zapobieganie chorobom)…”. Biała Księga w sprawie SI nie powstała jednak w odpowiedzi na zbliżające się niebezpieczeństwo, którego skali raczej nikt sobie nie mógł jeszcze 19 lutego 2020 r. (tak datowany jest dokument) wyobrazić. Została ona opracowana po to, aby wzmocnić przyjętą w kwietniu 2018 r. strategię na rzecz SI oraz wyznaczyć kierunki działań, które musimy podjąć, aby wzmacniać konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej, usług publicznych i jednocześnie wpływać na poprawę jakości życia społecznego.

Specyfika dokumentu powoduje, że nie ma on charakteru głęboko analitycznego, a jedynie wyznacza ramy dla dalszych działań, dlatego jego zakres tematyczny jest szeroki. Zwraca się w nim uwagę zarówno na kwestie polityczne (współpraca między państwami członkowskimi), jak i na konieczność zaangażowania w procesy rozwoju SI społeczności badawczej oraz środowiska gospodarczego z wyraźnym akcentem położonym na sektor MŚP. Co istotne, oddzielna część księgi jest poświęcona aspektom prawnym ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i wolności obywatelskich.

Dokument powinien znaleźć się w polu zainteresowania zarówno osób odpowiedzialnych za tworzenie polityk rozwojowych, jak i praktyków bezpośrednio zaangażowanych w generowanie innowacyjnych rozwiązań. W obu przypadkach bowiem potrzebna jest wiedza na temat kierunku, w którym zdążamy, a takiej przedmiotowa publikacja niewątpliwie dostarcza.

Dzisiaj nikt z całą pewnością nie jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, co będzie po COVID-19, szczególnie jeśli myślimy o ogólnoświatowym ładzie gospodarczym. Niezależnie od tego, jakie zmiany nastąpią, jednego możemy być pewni. Rozwój sztucznej inteligencji będzie postępował i tak Europa, jak i Polska muszą w nim uczestniczyć. Pozostaje nam sobie życzyć, aby piękna idea i wielka szansa nie utonęły we wszechogarniającej Unię Europejską biurokracji, od której nasi główni konkurenci wydają się być dużo mniej zależni.

Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji. Europejskie podejście do doskonałości i zaufania

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Layen o Białej Księdze w sprawie SI:

Inne w tej kategorii

Local Robots Day, 20 kwietnia 2023
Local Robots Day, 20 kwietnia 2023

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa i Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają w dniu 20 kwietnia na kolejną edycję Local Robots Day. Local Robots Day, to kolejne wydarzenie promujące robotyzację procesów produkcyjnych organizowane w ramach...

1,3 mld euro z Programu Cyfrowa Europa na transformację i bezpieczeństwo w latach 2023-2024
1,3 mld euro z Programu Cyfrowa Europa na transformację i bezpieczeństwo w latach 2023-2024

Europa Cyfrowa to pierwszy program, którego celem jest jest zbliżanie cyfrowych technologii do społeczeństwa i biznesu. Dzięki całkowitemu budżetowi w wysokości 7 mld euro w latach 2021-2027 zapewni przyspieszenie transformacji cyfrowej w wymiarze społecznym i...

B-Resilient – zrównoważony rozwój i cyfryzacja w sektorze rolno-spożywczym
B-Resilient – zrównoważony rozwój i cyfryzacja w sektorze rolno-spożywczym

Projekt B-Resilient odblokuje rozwój innowacyjnych łańcuchów wartości rolno-spożywczych pochodzenia biologicznego. W ramach B-Resilient zaplanowano pakiet działań wspierających MŚP z sektora przetwórstwa żywności w zakresie zwiększenia odporności. Ma to nastąpić dzięki optymalnemu wykorzystaniu biomasy i odpowiednim...

AI – najlepsze praktyki i możliwości finansowania
AI – najlepsze praktyki i możliwości finansowania

W imieniu Acctio Catalonia Trade and Investment mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w sesji Best Practices in AI & Funding Opportunities, która umożliwi przegląd międzynarodowuych najlepszych rozwiązań w zakresie AI, które zostały już wdrożone...