Biała Księga SI – kierunek rozwoju na rzecz konkurencyjnej gospodarki

Jeszcze miesiąc temu, gdy Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, ogłaszała wydanie Białej Księgi w sprawie SI, tematyka dla wielu mogła wydawać się ciągle pieśnią przyszłości. Dzisiaj, gdy praktycznie każdy jest, a na pewno każdy będzie dotknięty piętnem COVID-19, tego, czego oczekiwaliśmy jutro, bardzo chcemy już dzisiaj.

Już w pierwszym zdaniu dokumentu opracowanego przez Komisję Europejską czytamy: „Sztuczna inteligencja (AI) rozwija się w szybkim tempie. Zmieni nasze życie dzięki poprawie opieki zdrowotnej (m.in. poprzez lepsze zapobieganie chorobom)…”. Biała Księga w sprawie SI nie powstała jednak w odpowiedzi na zbliżające się niebezpieczeństwo, którego skali raczej nikt sobie nie mógł jeszcze 19 lutego 2020 r. (tak datowany jest dokument) wyobrazić. Została ona opracowana po to, aby wzmocnić przyjętą w kwietniu 2018 r. strategię na rzecz SI oraz wyznaczyć kierunki działań, które musimy podjąć, aby wzmacniać konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej, usług publicznych i jednocześnie wpływać na poprawę jakości życia społecznego.

Specyfika dokumentu powoduje, że nie ma on charakteru głęboko analitycznego, a jedynie wyznacza ramy dla dalszych działań, dlatego jego zakres tematyczny jest szeroki. Zwraca się w nim uwagę zarówno na kwestie polityczne (współpraca między państwami członkowskimi), jak i na konieczność zaangażowania w procesy rozwoju SI społeczności badawczej oraz środowiska gospodarczego z wyraźnym akcentem położonym na sektor MŚP. Co istotne, oddzielna część księgi jest poświęcona aspektom prawnym ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i wolności obywatelskich.

Dokument powinien znaleźć się w polu zainteresowania zarówno osób odpowiedzialnych za tworzenie polityk rozwojowych, jak i praktyków bezpośrednio zaangażowanych w generowanie innowacyjnych rozwiązań. W obu przypadkach bowiem potrzebna jest wiedza na temat kierunku, w którym zdążamy, a takiej przedmiotowa publikacja niewątpliwie dostarcza.

Dzisiaj nikt z całą pewnością nie jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, co będzie po COVID-19, szczególnie jeśli myślimy o ogólnoświatowym ładzie gospodarczym. Niezależnie od tego, jakie zmiany nastąpią, jednego możemy być pewni. Rozwój sztucznej inteligencji będzie postępował i tak Europa, jak i Polska muszą w nim uczestniczyć. Pozostaje nam sobie życzyć, aby piękna idea i wielka szansa nie utonęły we wszechogarniającej Unię Europejską biurokracji, od której nasi główni konkurenci wydają się być dużo mniej zależni.

Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji. Europejskie podejście do doskonałości i zaufania

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Layen o Białej Księdze w sprawie SI:

Inne w tej kategorii

Giełda kooperacyjna w ramach IoT SWC Barcelona 2023
Giełda kooperacyjna w ramach IoT SWC Barcelona 2023

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprasza na giełdę kooperacyjną  w ramach targów IOT Solutions World Congress 2023 w Barcelonie. Giełda kooperacyjna w ramach IoT SWC Barcelona 2023, to jedno z...

.eu Web Awards 2022 .eu Web Awards 2022
.eu Web Awards 2022

Europejscy innowatorzy online zabłyśli w konkursie .eu Web Awards 2022 17 listopada w Mechelen w Belgii odbyła finał konkursu European Registry for Internet Domains’ (EURid) .eu Web Awards 2022. Wśród laureatów z całej Europy znalazły...

Transformacja cyfrowa za 4,5 mld Transformacja cyfrowa za 4,5 mld
Transformacja cyfrowa za 4,5 mld

Komisja przyjęła dziś główny program prac programu Horyzont Europa na lata 2023–24, w ramach którego przeznaczono 4,5 mld euro na transformację cyfrową. Transformacja cyfrowa Europy w latach 2023-2024 w ramach programu Horyzont Europa będzie realizowana...

Digital Europe dla cyfrowej odporności Digital Europe dla cyfrowej odporności
Digital Europe dla cyfrowej odporności

Komisja Europejska ogłosiła kolejne konkursy w ramach programu Digital Europe. Tym razem ich tematyka jest skoncentrowana na projektach, których celem jest wspieranie cyfrowej odporności (ang. cyber resilience). Łączny budżet konkursów w ramach naboru Cybersecurity and...