Biała Księga SI – kierunek rozwoju na rzecz konkurencyjnej gospodarki

Jeszcze miesiąc temu, gdy Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, ogłaszała wydanie Białej Księgi w sprawie SI, tematyka dla wielu mogła wydawać się ciągle pieśnią przyszłości. Dzisiaj, gdy praktycznie każdy jest, a na pewno każdy będzie dotknięty piętnem COVID-19, tego, czego oczekiwaliśmy jutro, bardzo chcemy już dzisiaj.

Już w pierwszym zdaniu dokumentu opracowanego przez Komisję Europejską czytamy: „Sztuczna inteligencja (AI) rozwija się w szybkim tempie. Zmieni nasze życie dzięki poprawie opieki zdrowotnej (m.in. poprzez lepsze zapobieganie chorobom)…”. Biała Księga w sprawie SI nie powstała jednak w odpowiedzi na zbliżające się niebezpieczeństwo, którego skali raczej nikt sobie nie mógł jeszcze 19 lutego 2020 r. (tak datowany jest dokument) wyobrazić. Została ona opracowana po to, aby wzmocnić przyjętą w kwietniu 2018 r. strategię na rzecz SI oraz wyznaczyć kierunki działań, które musimy podjąć, aby wzmacniać konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej, usług publicznych i jednocześnie wpływać na poprawę jakości życia społecznego.

Specyfika dokumentu powoduje, że nie ma on charakteru głęboko analitycznego, a jedynie wyznacza ramy dla dalszych działań, dlatego jego zakres tematyczny jest szeroki. Zwraca się w nim uwagę zarówno na kwestie polityczne (współpraca między państwami członkowskimi), jak i na konieczność zaangażowania w procesy rozwoju SI społeczności badawczej oraz środowiska gospodarczego z wyraźnym akcentem położonym na sektor MŚP. Co istotne, oddzielna część księgi jest poświęcona aspektom prawnym ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i wolności obywatelskich.

Dokument powinien znaleźć się w polu zainteresowania zarówno osób odpowiedzialnych za tworzenie polityk rozwojowych, jak i praktyków bezpośrednio zaangażowanych w generowanie innowacyjnych rozwiązań. W obu przypadkach bowiem potrzebna jest wiedza na temat kierunku, w którym zdążamy, a takiej przedmiotowa publikacja niewątpliwie dostarcza.

Dzisiaj nikt z całą pewnością nie jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, co będzie po COVID-19, szczególnie jeśli myślimy o ogólnoświatowym ładzie gospodarczym. Niezależnie od tego, jakie zmiany nastąpią, jednego możemy być pewni. Rozwój sztucznej inteligencji będzie postępował i tak Europa, jak i Polska muszą w nim uczestniczyć. Pozostaje nam sobie życzyć, aby piękna idea i wielka szansa nie utonęły we wszechogarniającej Unię Europejską biurokracji, od której nasi główni konkurenci wydają się być dużo mniej zależni.

Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji. Europejskie podejście do doskonałości i zaufania

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Layen o Białej Księdze w sprawie SI:

Inne w tej kategorii

IoT North Poland Hub kandydatem do statusu Europejskiego Huba Innowacji Cyfrowych IoT North Poland Hub kandydatem do statusu Europejskiego Huba Innowacji Cyfrowych
IoT North Poland Hub kandydatem do statusu Europejskiego Huba Innowacji Cyfrowych

IoT North Poland Hub, którego koordynatorem jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. znalazł się w gronie krajowych kandydatów, którzy ubiegać się będą o status Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs – EDIH). Zadaniem...

Granty na cyfryzację – zdobądź środki na rozwój firmy Granty na cyfryzację – zdobądź środki na rozwój firmy
Granty na cyfryzację – zdobądź środki na rozwój firmy

22 marca 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”...

Cyfrowa Dekada i Cyfrowy Kompas Europejski Cyfrowa Dekada i Cyfrowy Kompas Europejski
Cyfrowa Dekada i Cyfrowy Kompas Europejski

Komisja przedstawiła wizję, cele i możliwości efektywnej cyfrowej transformacji Europy do 2030 r., czyli w okresie tzw. Cyfrowej Dekady. Ambicją UE jest osiągnięcie suwerenności cyfrowej w otwartym i wzajemnie połączonym świecie oraz prowadzenie polityk cyfrowych,...

Point.IoT – akcelerator nowej generacji Point.IoT – akcelerator nowej generacji
Point.IoT – akcelerator nowej generacji

Do 30 kwietnia 2021 startupy technologiczne mogą zgłaszać się do międzynarodowego programu akceleracyjnego Point.IoT. Program ten wspiera innowacje dzięki technologiom Internetu Rzeczy i Galileo – unijnego globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Point.IoT to nowy program, mający...