11 września

10:00

Warsztat: Czy moja firma jest gotowa na Przemysł 4.0 ?

Zapraszamy przedstawicieli firm produkcyjnych do udziału w bezpłatnym warsztacie “Czy moja firma jest gotowa na Przemysł 4.0?” w celu przeanalizowania poziomu digitalizacji procesów biznesowych w Państwa firmach. Spotkanie odbędzie się 11 września br., w godz. 10.00-14.00 w sali konferencyjnej Toruńskiego Parku Technologicznego, przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu.

Przemysł 4.0 promuje wprowadzenie inteligentnych rozwiązań cyfrowych do przemysłu wytwórczego. Celem digitalizacji produkcji jest inteligentna i wydajna współpraca różnych jednostek, skrócenie czasu dostaw i w rezultacie zwiększenie konkurencyjności firmy. Przemysł 4.0 to już nie abstrakcja i oderwany od rzeczywistości koncept, ale realne technologie i wdrożenia. Jeśli nie chcesz pozostać w tyle i jednocześnie zależy Ci na rozwoju firmy, przyjdź na warsztat i zweryfikuj scenariusze wprowadzanych ulepszeń w firmie.

W pierwszej części spotkania zostanie poruszona tematyka Przemysłu 4.0 oraz bieżących trendów, automatyzacji produkcji i robotyki przemysłowej, technologii cyfrowych. Przedstawione zostaną również praktyczne przykłady zastosowania różnych rozwiązań w firmach.

Druga część spotkania będzie miała formę warsztatową, podczas której będziemy wspólnie diagnozować poziom digitalizacji w Państwa firmach. Celem diagnozy jest identyfikacja wąskich gardeł, określenie potrzeb i potencjału firmy. Doświadczony trener zainicjuje dyskusję nad możliwymi propozycjami rozwiązań oraz pomoże we wspólnym wypracowaniu propozycji działań w Państwa firmie.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa za pomocą formularza rejestracji najpóźniej do 5 września br. Informacje organizacyjne: e-mail: sylwia.zygmont@tarr.org.pl. Udział w warsztacie jest bezpłatny, niemniejkażdy uczestnik musi przynieść ze sobą własnego laptopa.

Ramowy program spotkania:

10.00-10.15 – Przemysł 4.0 oraz bieżące trendy, automatyzacja produkcji, robotyka przemysłowa i technologie cyfrowe

10.15-10.45 – Wstęp do IoT: Protokół OPC, czyli jak sprawić by maszyny różnych producentów mogły się z sobą komunikować

10.45-11.15 – Korzyści z wdrożenia systemu monitorującego w firmie produkcyjnej – case study firmy RYWAL

11.15-11.45 – Narzędzie do inspekcji procesów produkcyjnych –
case study firmy LEAWARE

11.45-12.00 – Przerwa kawowa

12.00-13.30 – Warsztat z analizy digitalizacji firmy produkcyjnej

13.30-14.00 – Networking podczas lunchu

Spotkanie jest częścią projektu INforM (Innovation Framework for Challenge Oriented Intelligent Manufacturing) współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Projekt ma na celu wspieranie cyfrowych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Pracujemy w międzynarodowym partnerstwie uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu z Estonii, Finlandii, Danii, Litwy, Łotwy (m. in. Uniwersytet w Tallinie, Litewskie Centrum Innowacji, Robotics Denmark).

kolejne wydarzenia

Innowacyjne rozwiązania w edukacji Innowacyjne rozwiązania w edukacji
Innowacyjne rozwiązania w edukacji