31 grudnia

23:59

Harmonogram realizacji projektu INforM

30-31 stycznia 2019 – spotkanie otwierające projekt w Talinie

1 lutego – 30 kwietnia 2019 – opracowanie metodologii realizacji usług cyfrowych audytów

1 maja – 31 grudnia 2019 – przeprowadzanie cyfrowych audytów dla 25 przedsiębiorstw produkcyjnych w regionie kujawsko-pomorskim oraz przeprowadzenie 5 wywiadów  „face to face”

22 maja 2019 – włączenie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego do projektu INforM jako partnera stowarzyszonego

17-19 czerwca 2019 – spotkanie partnerów projektu w Polsce

11  września 2019 – warsztat „Czy moja firma jest gotowa na Przemysł 4.0?” w Toruńskim Parku Technologicznym

23-24 października 2019 – spotkanie partnerów projektu w Danii

1 lipca 2019 – 30 czerwca 2020 – mapowanie regionalnej infrastruktury pod działania cyfrowe w regionach państw Morza Bałtyckiego

1 lipca 2019 – 31 grudnia 2020 – opracowanie modelu współpracy dla Cyfrowego Wsparcia Innowacji

1 stycznia – 31 grudnia 2020 – wybór use case i opracowanie ich rozwiązań

kolejne wydarzenia

Innowacyjne rozwiązania w edukacji Innowacyjne rozwiązania w edukacji
Innowacyjne rozwiązania w edukacji