3 listopada

10:00

Seminarium „Wyzwania i obowiązki samorządów w obliczu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia”, 3 listopada 2021

Już 17 grudnia 2021 r. zaczną obowiązywać przepisy wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. W pierwszej kolejności przepisy narzucą nowe obowiązki na podmioty prawne sektora publicznego oraz prywatnego (tzw. Duże przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 pracowników).

Nowe przepisy będą wymagać od podmiotów, które im podlegają wdrożenia odpowiednich rozwiązań zapewniających możliwość wypełnienia nakładanych przez dyrektywę i prawo krajowe obowiązków. Znajdą się wśród nich obok odpowiednich regulacji wewnętrznych także rozwiązania techniczne.

W związku z powyższym w imieniu Conectio, EXEA Data Center (partnerzy IoT North Poland Hub) oraz Doering&Partnerzy zapraszamy na spotkanie, na którym eksperci przedstawią szczegółowe informacje o nowych przepisach i rozwiązaniach technicznych umożliwiających skuteczną odpowiedź na stawiane przez nie wyzwania.

Oprócz tego na spotkaniu poruszone zostaną także kwestie związane ze skuteczną cyfryzacją jednostek samorządu terytorialnego oraz programem Cyfrowa Gmina.

Seminarium odbędzie się w formule online w dniu 3 listopada 2021 r. w godzinach 10.00 – 12.00. Udział w nim będzie możliwy po uprzedniej rejestracji.

AGENDA

Do pobrania:

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
  2. Projekt z dnia 18 października 2021 Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

kolejne wydarzenia

Innowacyjne rozwiązania w edukacji Innowacyjne rozwiązania w edukacji
Innowacyjne rozwiązania w edukacji